«ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ» - ISSN 2653 9322

Επιστημονικό Περιοδικό Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ)

Έτος 2021 (6), Τεύχος 1-2 (Ιανουάριος-Δεκέμβριος)Προηγούμενα τεύχη:
2016 - 1ο τεύχος.
2016 - 2ο τεύχος.
2016 - 3ο τεύχος.
2016 - 4ο τεύχος.
2017 - 1ο τεύχος.
2017 - 2ο-3o τεύχος.
2017 - 4o τεύχος.
2018 - 1o τεύχος.
2018 - 2o, 3o τεύχος.
2018 - 4 τεύχος.
2019 - 1ο, 2ο τεύχος.
2019 - 3ο, 4ο τεύχος.
2020 - 1ο, 2ο τεύχος.
2020 - 3ο, 4ο τεύχος.
2022 - 1ο τεύχος.
2023 - 1ο τεύχος.Εξώφυλλο - Οδηγίες - Περιεχόμενα

Μελέτες:

Βασίλης Γ. Τζέμος: «Εφαρμοσμένο Διοικητικό Δίκαιο και Αρχές Δικαίου και Μάνατζμεντ»

Απόστολος Παπακωνσταντίνου: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων απονομής συνταξιοδοτικών παροχών σε ιδιώτες (άρθρα 255 και 257 ν.4798/2021): Συνταγματική οπτική»

Κωνσταντίνος Μαργαρίτης: «Η θέση σε ισχύ του πρωτοκόλλου υπ. αριθμ. 15 της ΕΣΔΑ»

Βασιλική Καραγκούνη: «Η ακαδημαϊκή ελευθερία και η ελευθερία ίδρυσης ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην πρόσφατη νομολογία του ΔΕΕ επί του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ»

Κωνσταντίνος Χ. Αργυρόπουλος/Καλλιρόη Γραμμένου: «Πανδημία COVID-19 και εξελίξεις στο μηχανισμό εθνικών και διασυνοριακών Δημοσίων Συμβάσεων»

Νίκος Σπ. Ζέρβας: «Τα Συντάγματα της ελληνικής επανάστασης: ο υπέρμετρα δημοκρατικός τους χαρακτήρας και η αδυναμία εφαρμογής τους»

Δήμητρα Σιαχάμη: «Η αρχή της αμεροληψίας της διοίκησης ως κανόνας διακινδύνευσης στο Διοικητικό Δίκαιο: προσέγγιση με βάση τα διδάγματα της νομικής θεωρίας και τα πορίσματα της νομολογίας»

Κωνσταντίνα Νασοπούλου: «Η σύμβαση της Χάγης και το συμφέρον του παιδιού: η απόφαση ΕΔΔΑ Μ.Β. κατά Πολωνίας»

Κωνσταντίνα Σαξώνη: «Η σύνδεση της εκτέλεσης του ενωσιακού προϋπολογισμού με την προϋπόθεση σεβασμού του κράτους δικαίου ως μοχλός αποσυμπίεσης της κρίσης του κράτους δικαίου»

Αναστασία Διονυσία Σταμούλου: «Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης για τη δημόσια διοίκηση: νομικά ζητήματα»

Νομολογία:

Πρόσφατη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων

Βιβλιοπαρουσιάσεις:

Βασίλης Γ. Τζέμος (Επιμ.): «ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΕ «ΑΜΗΧΑΝΙΑ» ΚΛΑΣΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ, Πρακτικά του 6ου Ετήσιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (Ε.Ε.Δ., Πάτρα, 12-13 Απριλίου 2019)», σ. 519, 2020, (προσβάσιμο σε www.dimosiodikaio.gr)

Παναγιώτης Ε. Δέγλερης: «Η Προβληματική Στέγαση της Δικαιοσύνης στον Πειραιά», σ. 222, 2021, Εκδόσεις Σάκκουλα

Δημήτρης Α. Σωτηρόπουλος, Βασιλική Νταλάκου (Επιμέλεια): «Το Σύγχρονο Διοικητικό Σύστημα», σ. 433, 2021, Εκδόσεις ΕΑΠ

Βασιλική Κ. Βρετού: «Περιβαλλοντική Διακυβερνηση, Οmbudsman και μελλοντικές γενεές», 2020, σ. 494, Εκδόσεις Μπαρμπουνάκη

Ηλίας Κουβαράς: «Το Παραδεκτό στη Διοικητική Δίκη: Η πρόσβαση στο δικαστή υπό το φως των άρθρων 20 παρ.1 του Συντάγματος και 6 παρ.1 της ΕΣΔΑ», σ. 456, 2021, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη

Copyright© 2020-2021 Ένωση Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ). Τα περιεχόμενα των άρθρων είναι ευθύνη των συγγραφέων.
Template: indyuzer (::admn::) mod studio